Poliklinika i laboratorija „MEDIC“ osnovane su sa ciljem da se gradjanima Bačke Palanke i okoline pruži potpuna i najkvalitetnija zdravstvena zaštita u mestu stanovanja. Činjenica je da su gradjani Bačke Palanke, i pored požrtvovanog i korektnog rada javne zdravstvene službe, za mnoge zdravstvene usluge morali da putuju u Novi Sad i druge zdravstvene centre. Posebnom organizacijom rada i pružanjem logističke podrške Poliklinika i laboratorija „MEDIC“ su omogućili da se mnoge od tih usluga mogu dobiti i u Bačkoj Palanci, bilo dolaskom vrhunskih specijalista u našu ustanovu i pregledom bolesnika, bilo uzimanjem materijala od bolesnika i slanjem u ustanove gde se određena usluga radi. Ovakav rad započeli smo 1.marta 2005. godine i nakon višegodišnjeg iskustva se pokazalo da on odlično funkcioniše i predstavlja značajnu dopunu u zdravstvenoj zaštiti gradjana.

Sve veći broj pacijenata koji nam se obraćaju za usluge pokazuje da je naš rad koristan i potreban a mi ćemo se uvek truditi da svaki pacijent uvek dobije najkvalitetniju uslugu koja mu je potrebna. Nije potrebno ni spominjati da se u svome radu strogo pridržavamo svih etičkih normi i Hipokratove zakletve tako da je privatnost pacijenata u potpunosti zagrantovana.

Hipokrat